Ан-12

ИКАО код на курса
Наименование на курса
Абревиатура

071

Опреснителен курс за инженери и техници по техническо обслужване на планера и системите на самолет Ан-12

AMT AFR AN-12

072

Опреснителен курс за инженери и техници по техническо обслужване на двигател АИ 20 М и ВСУ ТГ-16 на самолет Ан-12

AMT PWR AN-12

073

Първоначален курс за инженери и техници по техническо обслужване на планер и двигател на самолет Ан-12

AMT AFR PWR AN-12

076

Опреснителен курс за инженери и техници по електрооборудване на самолет Ан-12

AMT AVC ELC AN-12

076

Опреснителен курс за инженери и техници по приборно оборудване на самолет Ан-12

AMT AVC IST AN-12

076

Опреснителен курс за инженери и техници по техническо обслужване на радиооборудването на самолет Ан-12

AMT AVC RAD AN-12

232

Опреснителен курс за летци-пилоти на самолет Ан-12

PIL CPL PLN AN-12

232

Първоначален курс за летци-пилоти на самолет Ан-12

PIL CPL PLN AN-12

255

Опреснителен курс за бордни инженери/механици на самолет Ан-12

PIL ENG AN-12

255

Основен курс за бордни инженери/механици на самолет Ан-12

PIL ENG AN-12

259

Опреснителен курс за бордни радисти на самолет Ан-12

PIL OTH

259

Курс за преучване на щурмани от самолет Ту-134 за щурмани на самолет АН-12

PIL OTH AN-12

259

Опреснителен курс за щурмани на самолет АН-12

PIL OTH AN-12

259

Първоначален курс за бордни радисти на самолет Ан-12

PIL OTH AN-12