BOEING

ИКАО код на курса
Наименование на курса
Абревиатура
  BOEING-737  

071

Опреснителен курс за инженери и техници по самолет и системи на самолет Boeing 737

AMT AFR B-737

072

Опреснителен курс за инженери и техници по по двигател CFM56-3C-1 и GTCP85-129H/E на самолет Boeing 737

AMT PWR B-737

073

Първоначален курс за преучване на инженери и техници по самолет и двигател на самолет BOEING-737-500/300

AMT AFR B-737

076

Опреснителен курс по "Авионикс" за техници/инженери

AMT AVC B-737

076

Първоначален курс за преучване на техници/инженери по "Авионикс" 3-то ниво на самолет Boeing 737-500

AMT AVC B-737

076

Първоначален курс за преучване на техници/инженери по електрооборудване 3-то ниво на самолет Boeing 737-500

AMT AVC ELC B-737

176

Опреснителен курс за техници/инженери по електрооборудване 3-то ниво на самолет Boeing 737-500

AMT AVC ELC B-737

 

BOEING-767

 

071

Опреснителен курс за инженери и техници по самолет и системи на самолет Boeing 767

AMT AFR B-767