Ил-18

ИКАО код на курса
Наименование на курса
Абревиатура

071

Опреснителен курс за техници по планер и системи на самолет Ил-18

AMT AFR IL-18

072

Опреснителен курс за техници по двигател АИ-20М/К/самолет Ил-18/

AMT PWR IL-18

073

Първоначален курс за инженери и техници по техническо обслужване на планер и двигател на самолет Ил-18

AMT AFR PWR IL-18

076

Опреснителен курс за техници по приборно оборудване на самолет Ил-18

AMT AFR IST IL-18

076

Опреснителен курс за техници по електрооборудване на самолет Ил-18

AMT AVC ELC IL-18

076

Опреснителен курс за техници по радиооборудване на самолет Ил-18

AMT AVC RAD IL-18

232

Курс за преобучение на летци-пилоти от самолет Ан-12 за самолет Ил-18

PIL CPL PLN IL-18

255

Курс за преобучение на бордни инженери(бордни механици) от самолет Ан-12 на самолет Ил-18

PIL ENG

259

Курс за преквалификация на бордни радисти от самолет Ан-12 на самолет Ил-18

PIL OTH IL-18

259

Курс за преобучение на щурмани от самолет Ан-12 за самолет Ил-18

PIL OTH IL-18

275

Първоначален курс за нов тип самолет Ил-18 (стюарди и стюардеси)

ACS CAB IL-18