ДРУГИ ПРОГРАМИ

ИКАО код на курса
Наименование на курса
Абревиатура

101

101В. Оценка на влиянието върху околната среда на летище

AGA ENG

106

106. Курс по техническа експлоатация на летищни настилки

AGA MTC PAV

119

119B. Опреснителен курс за специалисти по аварийно-спасително и противопожарно осигуряване на полетите на летище

RFF OTH

119

119А. Първоначален курс за специалисти по аварийно-спасително и противопожарно осигуряване на полетите на летище.

RFF OTH

126

126D. Безопасен въздушен превоз на опасни товари

MGT DNG AIR

126

126E. Безопасен въздушен превоз на опасни товари

MGT DNG AIR

126

126F. Безопасен въздушен превоз на опасни товари

MGT DNG AIR

126

126G. Безопасен въздушен превоз на опасни товари

MGT DNG AIR

126

126H. Безопасен въздушен превоз на опасни товари

MGT DNG AIR

126

126А. Безопасен въздушен превоз на опасни товари

MGT DNG AIR

126

126Б. Безопасен въздушен превоз на опасни товари

MGT DNG AIR

237

Програма за подготовка на инструктори провеждащи полети с парашут, теглен от моторен плавателен съд (парасейлинг)

PIL INS FLT

259

Методически курс с командири на ВС и подготовка за инструкторска работа

PIL OTH

259

Програма за втори пилоти - кандидати за командири на самолет

PIL OTH

275

Методически курс за подготовка на бордни домакини (стюарди/стюардеси) за инструкторска работа

ACS CAB

275

Опреснителен курс за бордни домакини

ACS CAB

275

Първоначален курс за бордни домакини

ACS CAB

275

Emergency training initial course for cabin attendants.Basic training of cabin attendants for Tу-154/134

ACS CAB TU-154/134

279

279B. Наземно електрозахранване при перонно обслужване на ВС

ACS OTH

279

279C. Наземно обслужване на пътници

ACS OTH

Основен курс по авиационна сигурност./STP 123/Basic/

AVSEC MGT SEC