ТУ-154

ИКАО код на курса

Наименование на курса

Абревиатура

072

Първоначален курс по двигател Д-30 КУ-154 за инженери и техници (Pannon ER)

AMT PWR D-30 KU

072

Първоначален курс по двигател Д-30 КУ-154 на самолет Ту-154 М за инженери и техници

AMT PWR TU-154 M

073

Опреснителен курс за инженери и техници по техническо обслужване на планер и двигател на самолет Ту-154 М

AMT AFR PWR TU-154 M

073

Първоначален курс по самолет Ту-154 М и двигател Д-30 КУ-154 за инженери и техници

AMT AFR PWR TU-154 M

076

Опреснителен курс за инженери и техници по електрооборудване на самолет Ту-154 М

AMT AVC ELC TU-154 M

076

Опреснителен курс за инженери и техници по приборно обслужване на самолет Ту-154 М

AMT AVC IST TU-154 M

076

Опреснителен курс за инженери и техници по техническо обслужване на радиооборудването на самолет Ту-154 М

AMT AVC RAD TU-154 M

076

Първоначален курс по радиооборудване на самолет Ту-154 М за инженери и техници (Pannon ER)

AMT AVC RAD TU-154 M

076

Първоначален курс за инженери и техници по електро и приборно оборудване на самолет Ту-154 М (Pannon ER)

AMT AVC TU-154 M

232

Опреснителен курс за летци-пилоти на самолет Ту-154 М

PIL CPL PLN TU-154 M

232

Първоначален курс за летци-пилоти на самолет Ту-154 М

PIL CPL PLN TU-154 M

255

Курс за преучване на бордни инженери на ВС за бордни инженери на самолет Ту-154 М

PIL ENG TU-154 M

255

Опреснителен курс за бордни инженери/механици на самолет Ту-154 М

PIL ENG TU-154 M

255

Първоначален курс за бордни инженери на самолет Ту-154 М

PIL ENG TU-154 M

275

Първоначален курс за нов тип самолет (бордни домакини) Ту-134, Ту-154 (албански вариант)

ACS CAB

275

Опреснителен курс за самолет Ту-154 М (бордни домакини)

ACS CAB TU-154 M

275

Първоначален курс за нов тип самолет Ту-154 М (бордни домакини)

ACS CAB TU-154 M