як-40

» јќ код на курса
Ќаименование на курса
јбревиатура

073

ќпреснителен курс за инженери и техници по техническо обслужване на планер и двигател на самолет як-40

AMT AFR PWR YK-40

073

ѕървоначален курс за инженери и техници по самолет и двигател на самолет як-40

AMT AFR PWR YK-40

076

ќпреснителен курс за инженери и техници по електро и приборно оборудване на самолет як-40

AMT AVC

076

ќпреснителен курс за инженери и техници по приборно оборудване на самолет як-40

AMT AVC IST YK-40

076

ќпреснителен курс за инженери и техници по техническо обслужване на радиооборудването на самолет як-40

AMT AVC RAD YK-40

076

ѕървоначален курс за инженери и техници по радиооборудване на самолет як-40

AMT AVC IST YK-40

076

ќпреснителен курс за инженери и техници по електрооборудване на самолет як-40

AMT AVC RAD YK-40

076

ѕървоначален курс за инженери и техници по електро и приборно оборудване на самолет як-40

AMT AVC IST YK-40

232

ќпреснителен курс за летци-пилоти на самолет як-40

AMT AVC RAD YK-40

232

ѕървоначален курс за летци-пилоти на самолет як-40

AMT AVC IST YK-40

255

ќпреснителен курс за бордни инженери на самолет як-40

AMT AVC RAD YK-40

255

–азширен опреснителен курс за бордни инженери на самолет як-40

AMT AVC IST YK-40

275

ќпреснителен курс за тип самолет як-40 (стюарди и стюардеси)

AMT AVC RAD YK-40

275

ѕървоначален курс за нов тип самолет як-40 (стюарди и стюардеси)

AMT AVC IST YK-40