Превръщане на мерни единици
Вие се намирате тук: Начална страница > Информационен справочник > Превръщане на мерни единици >

Температура

Дължина

Тегло

Обем
Температура

Celsius Fahrenheit
-18 0
0 32
5 41
10 50
15 59
20 68
25 77
30 86
35 95
40 104


Стандартна формула

(F - 32) x 0.56 = C

(C x 1.8) + 32 = F

обратно гореДължина

Miles
Yards
Feet
Inches
Centimeters
Meters
Kilometers
1
1,760
5,280
63,360
160,934.4
1,609.34
1.61
 
1
3
36
91.44
0.91
 
 
0.33
1
12
30.48
0.02
 
 
0.03
0.08
1
0.1
   
 
0.01
0.03
0.39
1
0.01
 
 
1.09
3.28
39.39
100
1
0.01


Стандартни формули

inch x 25.4 = millimeter
foot x 0.3048 = meter
yard x 0.9144 = meter
mile x 1.6093 = kilometer

millimeter x 0.0394 = inch
meter x 3.2808 = foot
meter x 1.0936 = yard
kilometer x 0.6214 = mile

обратно гореТегло

Tons
Pounds
Ounces
Grams
Kilograms
1
2,000
32,000
907,184
907.18
 
1
16
453.59
0.45
 
0.06
1
28.35
0.03
   
0.04
1
 
 
2.20
35.27
1,000
1

Стандартни формули

ounce x 28.3495 = gram
pound x 0.4536 = kilogram

gram x 0.0353 = ounce
kilogram x 2.2046 = pound

обратно гореОбем

Gallons
Quarts
Pints
Cups
Fluid Ounces
Liters
1
4
8
16
128
3.79
0.25
1
2
4
32
0.95
0.13
0.5
1
2
16
0.47
0.06
0.25
0.5
1
8
0.24
 
0.03
0.06
0.13
1
0.03
0.26
1.06
2.11
4.23
33.81
1


Стандартна формула

quart x 0.9463 = liter

liter x 1.0567 = quart

обратно горе