IAT
Институт по въздушен транспорт
Вие се намирате тук: Начало > Институт по въздушен транспорт >

История на Институт по въздушен транспорт

Дейност на Институт по въздушен транспорт

Център за авиационна квалификация към Институт по въздушен транспорт

Клиенти на Институт по въздушен транспорт

За контакти с Институт по въздушен транспорт

Финансови отчети на Институт по въздушен транспорт 71-АД за 2002 година

 

История

  Институт по въздушен транспорт е консултантска фирма с основен предмет на дейност научно-изследователска, проекто-конструкторска, технологична и инженерингова дейност във въздушния транспорт, професионално обучение и квалификация при спазване на предвидения в закона ред.

 Фирмата съществува като юридическо лице от 1971 г, бидейки в състава на Българска гражданска авиация "Балкан".

 От 2000 г Институт по въздушен транспорт е лицензиран като Център за авиационна квалификация.

През 2001 г. ИВТ отпразнува своята 30 годишнина. За тези 30 години много хора са участвали в развитието и израстването на института. Около 400 души са работили в ИВТ от създаването му до сега. Списък на всички колеги, работили при нас до 1992 г. можете да намерите тук. Ако имате въпроси, ако сте бивш наш колега - можете да ни пишете.

Обратно горе

Дейност

Основни направления на дейност на Институт по въздушен транспорт са:

 Консултантски услуги в следните области:

Организационно преструктуриране и развитие;

Приватизационни проучвания и оценки на предприятия, недвижима собственост, машини и съоръжения;

Стратегически и тактически анализи;

Разработване на нормативни актове, свързани с националната уредба на въздухоплаването;

Правни анализи и конццесионни договори;

Маркетингови проучвания и разработване на бизнес-планове;

Екологически проучвания, оценки и анализи;

Планиране на летища;

Аварийно-спасително осигуряване в гражданската авиация:

Проектиране на летища,

Търсене и спасяване

Летищно осигуряване на полетите

Структуриране и управление на летища;

Подготовка на сертификационни и лицензионни документи по експлоатация на летищни предприятия и оператори на летищна дейност по Наредба No 20;

Подготовка на лицензионни документи за авиационни оператори по наредба No 24;

Подготовка на тръжни книжа;

Библиотечна информация: стандарти на ИКАО, ФАА (FAR), ЕС (JAR) и ИАТА;

Съпровождане на чужди клиенти (консултанти, инвеститори);

Икономически и финансови проучвания;

Стратегически и регионални проучвания;

Други дейности:

разработка, внедряване и експлоатация на автоматизирани информационни и технологични системи;
бизнес център;

Обратно горе

Клиенти

Ето някои от клиентите на Институт по въздушен транспорт и изпълнените за тях задачи:

Министерство на транспорта;

Министерство на околната среда;

Министерство на транспорта, Министерство на отбраната;

Министерство на транспорта, Ръководство на въздушното движение;

Министерство на околната среда, Министерство на транспорта;

Ръководство на въздушното движение;

Авиокомпания Балкан;

Летище София;

Летище Варна;

Летище Пловдив;


Обратно горе

Контакти

ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
Летище София
София, България

Пощенски адрес: 1000, София , П.К. 1034

Тел.: (359 2) 945 92 43; (359 2) 945 90 60
Факс: (359 2) 988 44 45

Е-mail: ivt@tea.bg

Основни контакти:
Управители: инж. Светослав Станулов и ст.н.с. д-р инж. Тонко Петков

Обратно горе

Финансови отчети на Институт по въздушен транспорт 71-АД за 2002 година

Одиторски доклад

Отчет за паричните потоци по прекия метод на Институт по въздушен транспорт 71-АД

Отчет за собствения капитал на Институт по въздушен транспорт 71-АД

Счетоводен баланс на Институт по въздушен транспорт 71-АД

Отчет за приходите и разходите на Институт по въздушен транспорт 71-АД

 Файловете за с размер от 60 до 100 кБ. Трябва да имате инсталиран Acrobat Reader за да можете да ги отворите. Ако отварянето след кликване върху връзките не върви бързо и гладко, кликнете с т.нар. десен бутон на мишката върху връзката и изберете Save Target As, ако използвате MS Internet Explorer, или Save Link As, ако сте с Netscape. На последно място по ред, но не и по значение - запомнете къде го съхранявате ;-)

Обратно горе