ИВТ се ангажира с включването на точна и съвременна информация в този Уеб-сайт, но не дава гаранции относно неговата прецизност и не се ангажира с актуализиране на информацията. Всички потребители приемат, че се свързват и използват този Уеб-сайт на тяхна отговорност. ИВТ не е проверил всички сайтове, свързани с този Уеб-сайт и не дава гаранции относно точността и/или всеки друг аспект на информацията, съдържаща се в която и да е от страниците извън сайта или в някой друг сайт, свързан с този Уеб-сайт. Всички потребители приемат, че свързването е на тяхна собствена отговорност.