Реклама в сайта
Вие се намирате тук: Начална страница >  Контакти с нас > Реклама в сайта

Цени за реклама в Aviation.bg: (Вижте схемите по-долу)

Рекламен банер с размери 90х40 пиксела (2) в горната част на вътрешна страница (напр. Спедитори и карго агенти):
12 лв./мес
Рекламен банер с размери 90х40 пиксела (2) в рубрика на вътрешна страница (напр. Спедитори от Спедитори и карго агенти):
10 лв./мес
Рекламен банер с размери 90х40 пиксела (2) в началната страница над Новото в сайта:
20 лв./мес
Рекламен банер с размери 468х60 пиксела (1) в рубрика:
20 лв./мес
Поставяне в съответна рубрика на име и координати на фирма или лице:
Безплатно
Поставяне в съответна рубрика на име и координати на фирма или лице в областта на специалните клиенти (горната част на списъка по азбучен ред) със запазен знак (лого - .gif с р-ри до 100х60 пиксела) и кратко описание на предмета на дейност и предлаганите услуги
10 лв./год
Поставяне на линк в Полезни връзки по азбучен ред в съответната категория
5 лв./год
Поставяне на линк в Полезни връзки към страница, на която има линк към нас
Безплатно
Заб.: Рекламните материали се предоставят от клиента.

Други услуги:

Публикуване на годишни счетоводни отчети на юридически лица (вж. подробности)
Изработване на рекламен бутон / банер по идея на клиента (.gif) 468х60 (1):
- статичен (първи кадър)
- всеки следващ кадър


10 лв.
5 лв.

Изработване на рекламен бутон / банер по идея на клиента (.gif) 90х40 (2):
- статичен (първи кадър)
- всеки следващ кадър

5 лв.
3 лв.

Изработване на Уеб-страница:
- начална
- следващи + линкове между тях
Графични и други обекти - заплащат се отделно
Втори език


15 лв.
10 лв.

+50%
Хостинг на страница + име vasheime.aviation.bg - базова цена до 1МВ
20 лв./мес
Заб.: Всички посочени цени са без ДДС.

Pageview

Страницата Aviation.bg е специализирана. Обикновените портални сайтове се посещават повече, но по-малък брой посетители са потенциални потребители на рекламираните услуги. Повечето от тях може би просто проверяват пощата си или четат горещия форум "Антибиотика" ;-)

 

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА БАЛАНСИ
НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Уважаеми потребители,

 Предлагаме Ви удобен, бърз и евтин начин за публикуване в ИНТЕРНЕТ на Вашия годишен счетоводен отчет (баланс). За целта можете да ни го предоставите на хартиен носител или в електронен вид на адрес:

 

ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
1000, София , П.К. 1034

както и да го донесете в Института;

или да го изпратите по електронната поща на адрес:

webmaster@aviation.bg

 Отчетът Ви ще бъде публикуван при хартиен носител в срок 48 часа от получаването му, при електронно копие - 36 часа, а когато е изпратен по електронната поща - в срок до 24 часа от получаването му.
 Досътъпът до публикацията на Вашия отчет ще бъде напълно свободен за всяко лице, имащо достъп до ИНТЕРНЕТ, независимо от доставчика му. Срокът за достъп е до година и половина от публикуването, освен ако Вие не пожелаете друго.
 Към отчета си можете да приложите реклама, представяне, оферта и пр.

Можете да изпратите документите на MS Word, Excel или .htm, както и като графика (картинка). Хартиените носители се публикуват като картинка, или, ако силно го желаете, като .pdf или .htm, изготвен от нас по данните от "хартията".


ВНИМАНИЕ!

Годишните счетоводни отчети се публикуват точно както са ни предадени!

Моля, включвайте всички атрибути съгласно нормативните изисквания, напр. по идентификацията на съответното лице - адрес, данъчен номер, идентификационен код по БУЛСТАТ и т.н.

AVIATION.BG НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВИДА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ДОКУМЕНТИ!

Цените, които Ви предлагаме за публикуване на Вашия отчет, са следните:

Вид на носителя
Цена в лева
без реклама
с реклама
електронна поща
10
20
електронен носител
15
25
хартиен носител
30
40

Заб.: Цената за хартиен носител се отнася за обем до 5 машинописни страници, за всяка допълнителна страница се заплащат 2 лв. Цените са без ДДС.

 Можете да заплатите сумите, след като начислите ДДС, по сметка 101 000 3415 в ОББ - клон Искър, гр. София, банков код 20084278, титуляр на сметката ИВТ ЕООД, с обозначение "За публикуване на баланса на ...(лице)" или в брой в ИВТ.
 Допълнителна информация можете да получите от инж. Иван Деянов, тел. 098 29 43 05.

Версия за печат