Авиационни терминологични речници
Вие се намирате тук: Начална страница > Информационен справочник > Авиационни терминологични речници

 Отделихме част от ценното си време за да свършим една скучна работа с интересен резултат: Представяме ви един особен речник на термините, използвани в българските нормативни документи, свързани с въздухоплаването. Въпреки че са използвани всички действащи документи, не претендираме нито за точност, нито за изчерпателност - това са дословни цитати от публикуваните текстове. В следващата редакция срещу всеки термин ще бъде посочена наредбата или инструкцията, от която е взет.

Термини, използвани в българската нормативна уредба: А-Ж З-М Н-П Р-Я и др.

Тези са на английски, но това не намалява полезността им.

Aerodynamics Terms and Definitions

Basic Aviation Terms

Aeronautics Glossary

Communication Terms

Flight Maneuvers

Miscellaneous Terms

Personnel

Air Combat Terms